Examples

Structures with pseudoknots | 16s rRNA (Large structures with over 1500 bases)

The structure data of the following structures are from Comparative RNA Web (CRW) Site (http://www.rna.ccbb.utexas.edu/).


Afipia broomeae (AY568503)
Afipia broomeae #Afipia broomeae
UGAAUUUGCGGCCGCGAAUUCGCCCUUGUUUGAUCCUGGCUCAGAGCGAA
CGCUGGCGGCAGGCUUAACACAUGCAAGUCGAGCGGGCGUAGCAAUACGU
CAGCGGCAGACGGGUGAGUAACGCGUGGGAACGUACCUUUUGGUUCGGAA
CAACACAGGGAAACUUGUGCUAAUACCGGAUAAGCCCUUACGGGGAAAGA
UUUAUCGCCGAAAGAUCGGCCCGCGUCUGAUUAGCUAGUUGGUGAGGUAA
CGGCUCACCAAGGCGACGAUCAGUAGCUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCA
CAUUGGGACUGAGACACGGCCCAAACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGA
AUAUUGGACAAUGGGCGCAAGCCUGAUCCAGCCAUGCCGCGUGAGUGAUG
AAGGCCCUAGGGUUGUAAAGCUCUUUUGUGCGGGAAGAUAAUGACGGUAC
CGCAAGAAUAAGCCCCGGCUAACUUCGUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGA
AGGGGGCUAGCGUUGCUCGGAAUCACUGGGCGUAAAGGGUGCGUAGGCGG
GUCUUUAAGUCAGGGGUGAAAUCCUGGAGCUCAACUCCAGAACUGCCUUU
GAUACUGAAGAUCUUGAGUUCGGGAGAGGUGAGUGGAACUGCGAGUGUAG
AGGUGAAAUUCGUAGAUAUUCGCAAGAACACCAGUGGCGAAGGCGACUCA
CUGGCCCGAUACUGACGCUGAGGCCACGAAAGCGUGGGGGAGCAAACAGG
AUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUAAACGAUGAAUGCCAGCCGUUGG
AAAGUUUACUUUUCAGUGGCGCAGCUAACCGCUUUAAGCAUUCCGCCUGG
GGAGUACGGUCGCAAGAUUAAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCAC
AAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGACGCAACGCGCAGAACCUUACCA
GCCCUUGACAUGUCUAUGACCGGUACCAGAGAUGGAACCUUCCCUUCGGG
GCAUAGAGCACAGGUGCUGCAUGGCUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUG
UUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAACCCCCGUCCUUAGUUGCUACCAU
UUAGUUGAGCACUCUAAGGAGACUGCCGGUGAUAAGCCGCGAGGAAGGUG
GGGAUGACGUCAAGUCCUCAUGGCCCUUACGGGCUGGGCUACACACGUGC
UACAAUGGCGGUGACAAUGGGACGCUAAGGGGCAACCCUUCGCAAAUCUC
AAAAAGCCGUCUCAGUUCGGAUUGGGCUCUGCAACUCGAGCCCAUGAAGU
UGGAAUCGCUAGUAAUCGUGGAUCAGCAUGCCACGGUGAAUACGUUCCCG
GGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAUGGGAGUUGGUUUUACCUGAAG
ACGGUGCGCUAACCGAAAGGGGGCAGCCGGCCACGGUAGGGUCAGCGACU
GGGGUGAAGUCGUAACAAGGUAGCCGUAGGGGAACCUGCGGCUGGAUCAC
CUCCUUAAGGGCGAAUUCGUUUAAACCUGCAGGACUAGUCCCUUUAGUGA
GGGUAAUUC
.........................(((((...[[[.))))).((((.
((((((.(((((((((....(((.(((..(((..(((((((((....)))
)))))))))......(((......((((((((.((...(((((((.((((
....(((((((....))))))).....)))).....(((....)))....
((....)).)))))))..))))))))))(((..(.(((..((((((((..
.....))))))))))).....))))..((((((((....))))...))))
))).((((((..........)))))).((((....))))...)))))).)
.....(.(((...(((((....))))).)))).)).))))))..((((..
....((((....)))).....)))).(.[((((((...(.......)...
.))))))..)]..((((((((...[[[[[.....[[.)))]].......]
]]]]))))).))))))))))..........(((((...[.((((.(.(((
.(((((((.(((((((((((....(((((((.....)))))))..)))))
))))..)))))))))...(((((((((..(((((((((..((((((((..
.(((......)))......))))))))..))....(..((....))))))
)))).)))))).)))...))))..)).))....((((((....((...((
((.........))))...))))))))..........[[[[[[..((((((
((((((....))))))))))))...[[..).)]].....]]]]]]]))).
(((......((((....))))....)))...]]]..(((((.(((((((.
((..(((((((((((((((((....((((........))))........(
((((((.....((((((((....(((((((....))))))).((((....
))))))))).))).((.((((..(((((((((...(((((((((....))
)..((((......))))..)))))).....((((.(((((((...((..(
(......))))....)))))))..((((((((.....)))).))))....
.))))....)))).)))...))))))))....)))))))...)).)))))
)))))...(((((((.....(((..((...(((....)))...))....)
))....)))))))......(...((((((((........))))))))...
).....))))).....((((((((.......))))))))......))...
)))))))))).))..(.((.((...((((((((..((((((((((((...
.((((((.((((..((....)).))))))))))...))))))))))))..
))))))))....))..))..).((((((((((....))))))))))....
..................................................
...........

Sphingomonas sp. BR12195 (DQ340858)


Sphingomonas sp. BR12195
#Sphingomonas sp. BR12195
AGGCGCUGGGUACUCGGUAAAAGCUUAAGCCGUUUCGCAUAGUCCUUACA
CGUUUCCAUACGUGAAUAGAUUUGUGCAGGAACGGCUCCUAGAAAUGAGC
UGCUGCGCGAUGGCACAUUCCGGCUGUCGCGCGGUGGGAGAUCAAACCGG
ACAAGGUAACCUUGGCUCAGAACGAACGCUGGCGGCAUGCCUAACACAUG
CAAGUCGAACGAGAUCUUCGGAUCUAGUGGCGCACGGGUGCGUAACGCGU
GGGAAUCUGCCUUGGGGUUCGGAAUAACUCCCCGAAAGGGGUGCUAAUAC
CGGAUGAUGUCGAAAGACCAAAGAUUUAUCGCCCUGAGAUGAGCCCGCGU
AGGAUUAGCUAGUUGGUGUGGUAAAGGCGCACCAAGGCGACGAUCCUUAG
CUGGUCUGAGAGGAUGAUCAGCCACACUGGGACUGAGACACGGCCCAGAC
UCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUAUUGGACAAUGGGCGAAAGCCUGA
UCCAGCAAUGCCGCGUGAGUGAUGAAGGCCUUAGGGUUGUAAAGCUCUUU
UACCCGGGAAGAUAAUGACUGUACCGGGAGAAUAAGCCCCGGCUAACUCC
GUGCCAGCAGCCGCGGUAAUACGGAGGGGGCUAGCGUUGUUCGGAAUUAC
UGGGCGUAAAGCGCACGUAGGCGGCUUUGUAAGUCAGAGGUGAAAGCCUG
GAGCUCAACUCCAGAACUGCCUUUGAGACUGCAUCGCUUGAAUCCAGGAG
AGGUGAGUGGAAUUCCGAGUGUAGAGGUGAAAUUCGUAGAUAUUCGGAAG
AACACCAGUGGCGAAGGCGGCUCACUGGACUGGUAUUGACGCUGAGGUGC
GAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGUCCACGCCGUA
AACGAUGAUAACUAGCUGUCCGGGCACUUGGUGCUUGGGUGGCGCAGCUA
ACGCAUUAAGUUAUCCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUUAAAACUCAA
AGGAAUUGACGGGGGCCUGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGUUUAAUUCGA
AGCAACGCGCAGAACCUUACCAGCGUUUGACAUGGUAGGACGACUGGCAG
AGAUGCCUUUCUUCCCUUCGGGGACCUACACACAGGUGCUGCAUGGCUGU
CGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAGUCCCGCAACGAGCGCAAC
CCUCGACUUUAGUUACCAUCAUUAAGUUGGGUACUUUAAAGUAACCGCCG
GUGAUAAGCCGGAGGAAGGUGGGGAUGACGUCAAGUCCUCAUGGCCCUUA
CGCGCUGGGCUACACACGUGCUACAAUGGCAAGUACAGUGGGCAGCAAUC
CCGCGAGGGUGAGCUAAUCUCCAAAACUUGUCUCAGUUCGGAUUGUUCUC
UGCAACUCGAGAGCAUGAAGGCGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAU
GCCGCGGUGAAUACGUUCCCAGGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCAU
GGAGAGUUGGGUUCACCCGAGAGGCGUUGCGCUAACUCGCAAGAGAGGCA
GGCGACCACG
..................................................
..................................................
..................................................
.(((((...[[[.))))).((((.((((((.(((((((((....(((.((
(..(((..((((((((....)))))))))))......(((......((((
((((.((...(((((((.((((....(((((((....))))))).....)
))).....(((....)))....((....)).)))))))..))))))))))
(((..(.(((..((((((((.......))))))))))).....))))..(
(((((((....))))...))))))).((((((..........)))))).(
(((....))))...)))))).).....(.(((...(((((....))))).
)))).)).))))))..((((......((((....)))).....)))).(.
[((((((...(.......)....))))))..)]..((((((((...[[[[
[.....[[.)))]].......]]]]]))))).))))))))))........
..(((((...[.((((.(.(((.(((((((.(((((((((((....((((
(((.....)))))))..)))))))))..)))))))))...(((((((((.
.(((((((((..((((((((...(((......)))......)))))))).
.))....(..((....)))))))))).)))))).)))...))))..))))
....((((((...((...((((.........))))...))))))))....
......[[[[[[..((((((((((((.....))))))))))))...[[..
))]].....]]]]]]]))).(((......((((....))))....)))..
.]]]..(((((.(((((((.((..(((((((((((((((((....((((.
.......))))........(((((((.....(((((((....(((((((.
...))))))).(.(((....))).))))).))).((.((((..(((((((
((...(((((((((....)))..((((......))))..)))))).....
((((.(((((((...((..((......))))....)))))))..((((((
((.....)))))))).....))))....)))).)))...))))))))...
.)))))))...)).))))))))))...(((((((.....(((..((...(
((....)))...))....)))....)))))))......(...((((((((
........))))))))...).....))))).....((((((((.......
))))))))......))...)))))))))).))..................
................(.....((((((.((((..(((....))).))))
))))))...)

Thermoanaerobacter thermohydrosulfuricus (L09161)


Thermoanaerobacter thermohydrosulfuricus
#Thermoanaerobacter thermohydrosulfuricus
UUUGAUCCUGGCUCAGGACGAACGCUGGCGGCGUGCCUAACACAUGCAAG
UCGAGCGGUCCGGCACUCAACUAAGUGCUUACUUAAGGGGAAGAAGUNUA
GUAGAAGAAGAAAGUAAUAAAAGUGGUGCAAAGUAAGGUAAGCACGGAGU
UGAGUGCCGGAUAGCGGCGGACGGGUGAGUAACGCGUGGGCAACCUACCC
UUCAGACCGGGAUAACACCUCGAAAGGGGUGCUAAUACUGGAUAAGCUCC
UUGUAGGGCAUCCUAUGAGGAGGAAGGUAGCGGAACUACCGCUUAAGGAU
GGGCCCGCGUCCCAUCAGCUAGUUGGUAGGGUAACGGCCUACCAAGGCGA
CGACGGGUAGCCGGCCUGAGAGGGUGGUCGGCCACACUGGGACUGAGACA
CGGCCCAGACUCCUACGGGAGGCAGCAGUGGGGAAUCUUGCGCAAUGGGC
GAAAGCCUGACGCAGCGACGCCGCGUGAGCGAAGAAGGCCUUCGGGUCGU
AAAGCUCGAUAGUGUGGGAAGAAUAGAUGACGGUACCACACGAAAGCCCC
GGCUAACUACGUGCCAGCAGCCGCGGUAAGACGUAGGGGGCGAGCGUUGU
CCGGAAUUACUGGGCGUAAAGGGCGCGUAGGCGGCCACUUAAGUCAGGUG
UAAAAAACCCGGGCUCAACCCGGGGGAUGCACAUGAAACUGGGUGGCUAG
AGGGCAGGAGAGGGGAGUGGAAUUCCCGGUGUAGCGGUGAAAUGCGUAGA
UAUCGGGAGGAAUACCAGUGGCGAAGGCGACUCUCUGGACUGACCCUGAC
GCUGAGGCGCGAAAGCGUGGGGAGCAAACAGGAUUAGAUACCCUGGUAGU
CCACGCCGUAAACGAUGGGUACUAGGUGUGGGAUGCGGAAGCAUUCCGUG
CCGUAGUUAACGCAAUAAGUACCCCGCCUGGGGAGUACGGCCGCAAGGUU
GAAACUCAAAGGAAUUGACGGGGGCCCGCACAAGCGGUGGAGCAUGUGGU
UUAAUUCGAAGCAACGCGAAGAACCUUACCAGGGCUUGACAUGCAGGUAG
UAGCGAGCCGAAAGGUGAGCGACCCGGCACUCAAGUGGGCAUGAUAGAGA
AGGUAGUAAGAGGGAGAAUGAAGUGCCUACUUGAGUGCCGGGAGCCUGCA
CAGGUGGUGCAUGGUUGUCGUCAGCUCGUGUCGUGAGAUGUUGGGUUAAG
UCCCGCAACGAGCGCAACCCUUGCUUCUAGUUGCCAGUCCGUCACUCAAC
UGAACAUGUUAGGAAAGAGUAGAGAGGAAGGGAUAGCGUGUUCAGUUGAG
UGACGGAGGCACUCUAGAGGGACUGCCGUGGACAACACGGAGGAAGGUGG
GGAUGACGUCAAAUCAUCAUGCCCUAUAUGCCCUGGGCCACACACGUGCU
ACAAUGGCCGGUACAGAGGGAGGCGAAGGAGCGAUCUGGAGCGGACCCCA
AAAAGCCGGUCCAAGUUCGGAUUGCAGGCUGCAACUCGCCUGCAUGAAGU
CGGAAUCGCUAGUAAUCGCGGAUCAGCAUGCCGCGGUGAAUACGUUCCCG
GGCCUUGUACACACCGCCCGUCACACCACGAGAGUCUGCAACACCCGAAG
GCGGUGACCCAACCCGGCACUCAAGUGGGCAUGUUAAAACGUGAUGAAGA
GAAAAAAAACGUGCCCANUGGANUGCCGGAGGGAGCCGCCGAAGGUGGGG
CAGAUGAUUGGGGUGAAGUCGUAACAAGGUAGCCGUAUCGGAAGGUGCGG
CUGGAUCACCUCCUUUCU
((...[[[.))....((((.((((((.(((((((((....(((.(((..(
((..(((((.........................................
..................................................
..........))))))))......(((......((((((((..((...((
(((((.((((....(((((((....))))))).....)))).....((((
(((((((....)))))))))))...(((.........))).)))))))..
))))))))))(((..(.(((..((((((((.......)))))))))))..
...))))..((((((((....))))...))))))).((((((........
..)))))).((((....))))...)))))).).....(.(((...(((((
....))))).)))).)).))))))..((((......((((....))))..
...)))).(.[((((((...(.........)....)))))))]..(((((
(((...[[[[[.....[[.)))]].......]]]]]))))).))))))))
))..........(((((...[.((((.(.(((.(((((((.(((((((((
((....(((((((.....))))))).).))))))))..)))))))))...
(((((((((..(((((((((..((((((((...(((......))).....
.))))))))..))....(..((....)))))))))).))))).))))...
))))..))))....((((((...((...((((.........))))...))
))))))..........[[[[[[..(((((((((((......)))))))))
))...[[..))]].....]]]]]]]))).(((......((((....))))
....)))...]]]..(((((.(((((((.((..(((((((((((((((((
....((((........))))........(((((((.....((((((.((.
..(((((((....)))))))..((...........((.............
..........................))............)))).)))))
).((.((((..(((((((((...(((((((((....)))..((((.....
.))))..)))))).....((((.(((((((...((..((...........
..................................................
.....))))....)))))))..((((((((.....)))))))).....))
))....)))).)))...))))))))....)))))))...)).))))))))
))...(((((((.....(((..((...(((....)))...))....))).
....)))))))......(...((((((((........))))))))...).
....))))).....((((((((.......))))))))......))...))
)))))))).))..(.((.((.(.((((((((..((((((((((((....(
(((((.((((..((....................................
...........................)).))))))))))...)))))))
)))))..))))))))..).))..))..).((((((((((....)))))))
)))...............